A place to store valuables: thoughts on a rainy Saturday evening

Hello, friends. Values can be different, but we are not going to talk about spiritual or philosophical categories, value systems, such as health, family, creative self-realization, etc. Let's also leave aside subjective values, which may not be of any use to society at all, but may seem significant to one person or a group of people. Let's focus on value from the economic point of view, where it is seen as a benefit for the satisfaction of human needs. Values in this sense can be compared to some assets, means of payment.

A few years ago, I heard from well-known people in the crypto world that they prefer virtual values to physical ones. I think the director of the Binance exchange also spoke about this. At the time, I was skeptical of such statements. After all, how can you compare a house with a garden and a vegetable garden on your own land plot, which can partially feed your family, with some digital assets? But times change, circumstances change, laws change... Conclusions also change. And if today I am offered a choice between virtual assets and physical items, my choice will be in favor of the former. There are many reasons for this, and one of them is this damn war.

If this post is read by a person who has only heard of Bitcoin and knows nothing about Hive, they will probably think that it is "the notes of a madman." Although there will be many supporters of my opinion. I did not come to this conclusion (about the superiority of digital over physical) spontaneously and for a long time, although I should have thought of it much earlier. The best way to store valuables and assets is through a network, where you can always log in and use an encrypted key to provide yourself with the necessary means of subsistence.

Hive, in my opinion, is well suited for storing valuables, but Bitcoin still holds the palm. And the current price, which is about 30 thousand dollars, is nothing compared to what is to come.

All the best to everyone!

Оригінал допису українською мовою

Місце для зберігання цінностей: думки дощовим суботнім вечером

Привіт, друзі. Цінності можуть бути різними, але ми не будемо говорити про духовні чи філософські категорії, системи цінностей, такі як здоровя, сімя, творча самореалізація тощо. Відкинемо в сторону і субєктивні цінності, які можуть взагалі не мати ніякої користі для суспільства, а комусь одному чи групі осіб здаватися значимими. Та зупинимося на цінності з економічної точки зору, де вона розглядається як користь для задоволення людських потреб. Цінності в такому підтексті можна порівняти з якимись активами, засобами платежів.

Кілька років тому я чув зі сторони відомих в крипто світі людей про те, що вони відддають перевагу віртуальним цінностям перед фізичними. Здається про це говорив і директор біржі Бінанс. В той час я скептично відносився до подібних висловлювань. Щеб б пак, ну як можна порівняти будиночок з садочком та городом на власній земельній ділянці, яка частково може прокормити сімю і якісь там цифрові активи. Та часи змінюються, змінюються обставини, закони... Змінюються і висновки. І якщо сьогодні мені запропонують вибирати між віртуальними активами і фізичними предметами, то мій вибір буде на користь перших. Причин для цього чимало і однією з них є ця клята війна.

Якщо цей допис прочитає людина, яка лише краєм вуха чула про Біткоїн, а Hive взагалі нічого не знає, то, ймовірно, подумає, що це “нотатки божевільного”. Хоча й прихильників моєї думки буде чимало. До цього висновку (про перевагу цифрового над фізичним) я дійшов не спонтанно і вже досить давно, хоча потрібно було б додуматися значно раніше. Найкращий спосіб зберігання цінностей, активів є саме мережа, куди ви завжди зможете ввійти і скориставшись зашифрованим ключем забезпечити себе необхідними засобами для існування.

Для зберігання цінностей, як мені здається, добре підходить Hive, але Біткоїн все одно впевено тримає пальму першості. І нинішня ціна, яка складає близько 30 тисяч доларів, ніщо перед тим, що нас очікує.

Всім добра!

Текстовий матеріал та фотоконтент є власністю автора, якщо не зазначено інше. Публікації та світлини не публікуються в інших соціальних медіа.