Big Dog Bone: one of the latest games on HiveProjects

Hello, dear community! We have long seen that the future belongs to WEB3 games, not to centralized companies that can do anything. Although people are still using WEB2, it is only a matter of time. There is no arguing that a player should have full control over his assets, not depend on the subjective opinion of the game server, etc. And HIVE is not lagging behind in this regard, although other blockchains are developing rapidly. For example, WAX offers a lot of games. It is also good to see that bridges between blockchains are starting to function properly. But let's get back to HIVE.Привіт, шановна спільното! Ми вже давно бачимо, що майбутнє за іграми WEB3, а не централізованими компаніями, які загалом можуть робити все що завгодно. І хоча поки що народ користується WEB2, це лише питання часу. Хіба можна сперечатися з тим, що гравець повинен повною мірою контролювати свої активи, не залежати від суб'єктивної думки ігрового сервера тощо. І HIVE в цьому плані не пасе задніх, хоча й інші блокчейни стрімко розвиваються. Наприклад, WAX пропонує чимало ігор. А ще радує те, що починають нормально функціонувати мости між блокчейнами. Та повернемося до HIVE.
I periodically check https://hiveprojects.io/ and recommend it to you as well. It is here that information about new projects on HIVE appears, and a very convenient rubric will help you find something interesting. I've forgotten about this site recently, and there are several new titles there, including Big Dog Bone. Some games cease to exist, others develop, and this is an absolutely normal process. I have always been and remain a fan of passive games that you need to check out from time to time. Big Dog Bone is one of them. I started playing today, having previously read the information on the developer's blog. At first glance, it seems to be a simple game, but there are a lot of details that need to be thoroughly understood. In general, this applies to everything on HIVE. That's why newcomers sometimes run away, either because they don't have time, or lack patience, or maybe even knowledge.Періодично я переглядаю https://hiveprojects.io/ й вам теж рекомендую. Саме тут з'являється інформація про нові проєкти на HIVE, а підібрати щось цікаве допоможе досить зручний рубрикатор. Останнім часом забув про цей сайт, а там вже з'явилось кілька новинок, у тому числі гра Big Dog Bone. Деякі ігри припиняють своє існування, інші — розвиваються і це абсолютно нормальний процес. Я завжди був і залишаюсь прихильником пасивних ігор, на сторінку яких потрібно заглядати періодично. Big Dog Bone одна з таких. Грати почав сьогодні, попередньо ознайомившись з інформацію в блозі розробників. На перший погляд — це проста гра, але є чимало деталей з якими потрібно добряче розібратися. В цілому, це торкається всього, що є на HIVE. Тому новачки іноді тікають, чи то не мають часу, чи не вистачає терпіння, чи може й знань.
Big Dog Bone is a game where you have to complete simple missions on virtual lands, some of which will belong to the NFT. For this, players will be awarded tokens. The game has various functions, including a pool, staking, NFT, inventory, and more. The economic system will be supported by two tokens. Detailed information can be found at https://hiveprojects.io/, where you can find the necessary links to the game. You can also go to the @bigdogbone account page. I am not leaving a referral link.Big Dog Bone — це гра, де на віртуальних землях, частина яких буде належати до NFT, потрібно виконувати прості місії. За це гравцю будуть нараховуватися токени. В грі реалізовані різні функції, є пул, стейкінг, NFT, інвентар та інше. Підтримувати економічну систему будуть два токени. Детальну інформацію можна знайти https://hiveprojects.io/, де є необхідні посилання на гру. Також можна перейти на сторінку облікового запису @bigdogbone. Реферальне посилання не залишаю.
In general, the idea of the game is not new. But let's hope that the developers will not abandon the work they have started, but will actively develop the project and will be able to attract active Big Dog Bone players. Good luck to everyone!В цілому, ідея гри не нова. Та будемо сподіватися, що розробники не покинуть почату роботу, а будуть активно розвивати проєкт й зможуть залучити активних гравців Big Dog Bone. Всім добра!