Біткоїн: хешрейт зростає

photo_2024-01-21_16-09-27.jpg

Привіт! Аналітики дають різні прогнози відносно ціни Біткоїни, хтось кричить про 500 тисяч доларів, інші — пророкують обвал. Але факт залишається фактом — обчислювальна потужність мережі Біткоїна стає все більшою.

Як повідомляє видання, загальна обчислювальна потужність побила черговий рекорд. А це свідчить про те, що мережа надійно захищена, обладнання у всьому світі працює добре і все це виглядає надзвичайно оптимістично.

Зазвичай зростання потужності мережі пов'язували з подорожчанням активу, чи навпаки, але це не гарантований результат. В цілому ж, загальна тенденція така, що в майбутньому все буде добре, звичайно, якщо нічого не зміниться. Потужність хешрейта мережі Біткоїна дійсно вражаюча і вона також є фундаментом побудови майбутнього будинку, в якому знайдеться місце всім. Біткоїн — це не ETF, це потужний протокол, що зіллється з інтернетом і навіть те, що BTC не стане грошовою одиницею навряд чи має суттєве значення. Не фінансова порада, так, роздуми на основі прочитаного.

Всім добра!

Bitcoin: Hashrate is rising

Hello! Analysts give different forecasts regarding the price of Bitcoin, someone shouts about 500 thousand dollars, others predict a collapse. But the fact remains that the computing power of the Bitcoin network is getting bigger and bigger.

According to edition, the total computing power broke another record. And this shows that the network is reliably protected, equipment all over the world is working well, and all this looks extremely optimistic.

Usually, an increase in network capacity was associated with an increase in the price of the asset, or vice versa, but this is not a guaranteed result. In general, the general trend is that everything will be fine in the future, of course, if nothing changes. The power of the hash rate of the Bitcoin network is truly impressive and it is also the foundation of building a future house in which there will be a place for everyone. Bitcoin is not an ETF, it is a powerful protocol that will merge with the Internet and even the fact that BTC will not become a currency hardly matters. Not financial advice, yes, thoughts based on what you read.

All good!