Біткоїн та криптовалюти

photo_2024-01-15_20-09-10.jpg

Привіт! Кажуть, що половина всіх монет, що відстежувалися топовими сервісами за останнє десятиріччя канули в небуття. Насправді по-іншому й бути не могло. Ви можете ризикнути, купити якийсь шиткоїн й зробити х100, але, скоріше всього, буде навпаки. Тому найкращий варіант — купувати Біткоїн, а ще на доданок — Hive. Хоча останній є лише звичайним альткоїном за ним ховається потужна мережа, велика кількість користувачів, токени другого рівня, власний стейблкоїн HBD. До речі, на останньому можна заробляти 20% річних.

До якої відмітки може скоригуватися Біткоїн? Це дуже цікаве питання я задав собі зранку й ввечері випадково натрапив на цікаву публікацію від аналітиків CryptoQuant. Вони вважають, що при розгляданні тогорічних історій ціна Біткоїна не повинна впасти нижче 37.5 тисяч американських доларів. Період корекції може тривати кілька місяців, а потім варто очікувати зростання ціни.

Всім добра!

Bitcoin and cryptocurrencies

Hello! It is said that half of all coins tracked by top services over the last decade have sunk into oblivion. In fact, it could not be otherwise. You can take a risk and buy some shitcoin and make x100, but most likely the opposite will happen. Therefore, the best option is to buy Bitcoin, and additionally, Hive. Although the latter is just an ordinary altcoin, behind it is a powerful network, a large number of users, second-level tokens, its own stablecoin HBD. By the way, you can earn 20% per year on the latter.

To what mark can Bitcoin adjust? This is a very interesting question I asked myself in the morning and in the evening I accidentally came across an interesting publication from analysts CryptoQuant. They believe that considering this year's stories, the price of Bitcoin should not fall below 37.5 thousand US dollars. The correction period can last several months, and then you should expect a price increase.

All good!