Біткоїн за мільйон

photo_2024-01-13_20-54-11.jpg

Привіт! Ціна Біткоїна падає, але це чудова можливість купити більше. Як тільки з'являться вільні кошти, так і зроблю. Та, як завжди, ціна вже буде зовсім іншою, вищою. Роберт Кійосакі рекомендує купувати Біткоїн. Майкл Сейлор купує Біткоїн. Кеті Вуд дотримується такої ж точки зору. За її прогнозами до 2030 року ціна основного криптовалютного активу зросте майже до 1.5 мільйона доларів. Але це найкращий сценарій, а ось найгірший — 257 тисяч американських доларів.

За наступні 6 років ціна Біткоїна має зрости щонайменше в 6 разів, якщо брати до уваги найгірший сценарій Вуд. Та навіть в такому разі в інвесторів є можливість не просто зберегти власні кошти, а примножити їх щонайменше в 6, а то й 20 разів. Це не фінансова порада, а просто думки в блозі.

Всім добра!

Bitcoin for a million

Hello! The price of Bitcoin is falling, but this is a great opportunity to buy more. As soon as free funds appear, I will do so. But, as always, the price will be completely different, higher. Robert Kiyosaki recommends buying Bitcoin. Michael Saylor buys Bitcoin. Katie Wood takes the same view. According to her forecasts, by 2030, the price of the main cryptocurrency asset will increase to almost 1.5 million dollars. But this is the best-case scenario, and the worst-case scenario is $257,000.

In the next 6 years, the price of Bitcoin should grow at least 6 times, if we take into account the worst-case scenario of Wood. But even in this case, investors have the opportunity not only to save their own funds, but to multiply them at least 6, or even 20 times. This is not financial advice, just thoughts on a blog.

All good!

Текстовий матеріал та фотоконтент є власністю автора, якщо не зазначено інше. Публікації та світлини не публікуються в інших соціальних медіа.
Text and photo content are the property of the author, unless otherwise noted. Publications and photos are not published on other social media.

(The text is in English by the translator Google)