Hive: стабільний дохід в нестабільному світі

photo_2024-01-29_22-51-23.jpg

Привіт! Чи можна отримувати стабільний дохід в наш нестабільний час? Цілком можливо, але у світі не існує й не буде ніколи існувати гарантований на всі 100% дохід. Звичайно, мова йде про фінансовий світ інвестиції, що існують в рамках законодавчого поля.

Не знаю як інші, а особисто я втомився від централізованих сервісів, що з кожним роком стають більш потужними та впливовими й при першій нагоді, часто навіть без поважної причини, можуть призупинити дію облікового запису чи обмежити його права. І хоча чимало людей все ще віддають перевагу таким сервісам, гадаю, що з часом їх кількість буде зменшуватися.

Криптовалютні й в першу чергу децентралізовані проєкти, до переліку котрих входить і Hive, дають реальну можливість кожному отримати дохід, зберегти зароблені тяжкою працею копійки від знецінення, бути реальним власником своїх же грошей.

Найпростіший спосіб заробляти в Hive — вести власний блог. Попередньо варто долучитись до української спільноти https://t.me/HIVE_UA. Тут можна отримати підтримку та дізнатися корисну інформацію. В блокчейні Hive є складні для звичайних користувачів інтернету способи заробітку, а є надзвичайно прості. Наприклад, з допомогою стейблкоїна HBD кожен інвестор автоматично й пасивно може заробляти 20% річних. HBD — алгоритмічний стейблкоїн, вартість якого прив'язана до американського долара. А головна перевага HBD, як і всього блокчейну криється в повній децентралізації. Тобто, кожен власник облікового запису сам відповідає за свої активи і їх заморожування чи блокування неможливі.

Блокчейн Hive один з небагатьох молодих проєктів, що дозволяють заробляти реальні гроші, мати стабільний дохід у нашому нестабільному світі. І долучитися до цього корисного, цікавого й вигідного інструменту може кожен.

Всім добра!

Hive: Stable income in a volatile world

Hello! Is it possible to earn a stable income in our unstable times? It is quite possible, but there is no 100% guaranteed income in the world and there will never be. Of course, we are talking about the financial world of investments that exist within the framework of the legislative field.

I don't know about others, but personally I am tired of centralized services that become more powerful and influential every year and at the first opportunity, often even without a good reason, can suspend the operation of the account or limit its rights. And although many people still prefer such services, I think that their number will decrease over time.

Cryptocurrency and, first of all, decentralized projects, the list of which includes Hive, give everyone a real opportunity to receive income, save hard-earned pennies from depreciation, and be the real owner of your own money.

The easiest way to earn money on Hive is to run your own blog. In advance, you should join the Ukrainian community https://t.me/HIVE_UA. Here you can get support and learn useful information. In the Hive blockchain, there are difficult ways for ordinary Internet users to make money, and there are extremely simple ones. For example, with the help of HBD stablecoin, every investor can automatically and passively earn 20% per annum. HBD is an algorithmic stablecoin whose value is pegged to the US dollar. And the main advantage of HBD, like the entire blockchain, lies in complete decentralization. That is, each account owner is responsible for his assets and their freezing or blocking is impossible.

The Hive blockchain is one of the few young projects that allow you to earn real money and have a stable income in our unstable world. And everyone can join this useful, interesting and profitable tool.

All good!

Текстовий матеріал та фотоконтент є власністю автора, якщо не зазначено інше. Публікації та світлини не публікуються в інших соціальних медіа.
Text and photo content are the property of the author, unless otherwise noted. Publications and photos are not published on other social media.

(The text is in English by the translator Google)