Моє перше знайомство з криптоентузиастом

photo_2024-01-26_19-05-51.jpg

Привіт! Сьогодні випадково познайомився з хлопцем, розговорилися про війну, політику й поступово перейшли на фінансову тематику. А з останньої перейшли на криптовалютну. Яким же величезним було моє здивування, коли дізнався, що він інвестує в криптовалюту протягом останніх років.

Це було перше знайомство офлайн з людиною, що цікавиться новинами, переглядає графіки й не розглядає криптовалюту з точки зору піраміди чи скаму. Це знайомство суттєво покращило мій настрій, адже чувак поділився зі мною цікавою інформацією, власним поглядом на монети. До речі, він обрав близьку для мене стратегію — купуй та тримай. Хоча наші погляди на окремі монети не збігалися і його обізнаність в деяких площинах була низькою, все одно я отримав неймовірне задоволення.

До речі, Flipside опублікувало звіт, в якому вказано, що протягом минуло року до індустрії крипто було залучено понад 60 мільйонів нових користувачів. Це чимало! Гадаю, що через якийсь десяток років в криптовалюті будуть усі, але ось відкриті розмови про інвестиції чи трейдінг навряд, чи стануть звичною справою. Люди будуть активно писати в мережі, але відкрито говорити на цю тематику навряд чи.

Всім добра!

My first acquaintance with a crypto enthusiast

Hello! Today I met a guy by chance, we talked about the war, politics and gradually moved on to financial topics. And from the latter they switched to cryptocurrency. How huge was my surprise when I found out that he has been investing in cryptocurrency for the past few years.

It was the first offline meeting with a person who is interested in news, looks at charts and does not consider cryptocurrency from the point of view of a pyramid or a scam. This acquaintance significantly improved my mood, because the dude shared with me interesting information, his own view on coins. By the way, he chose a strategy close to me — buy and hold. Although our views on individual coins did not coincide and his awareness in some areas was low, I still had incredible pleasure.

By the way, Flipside published a report that indicated that over 60 million new users were attracted to the crypto industry during the past year. This is a lot! I think that in a dozen years everyone will be in cryptocurrency, but open conversations about investments or trading are unlikely to become commonplace. People will actively write on the Internet, but they are unlikely to openly talk about this topic.

All good!