Контент - основа интернета и Steemit

Интернет — это огромное виртуальное пространство, объединяющее собой миллиарды пользователей по всей планете. Он состоит из компьютерных сетей, объединённых конкретным способом протоколирования. При этом основой интернета является контент.

Речь идёт о фото, видео, текстовых и других материалах, которые ежедневно видят сотни миллионов людей. Steemit не является исключением. Его основой является контент, ежедневно публикуемый зарегистрированными пользователями. При этом контент для социальной платформы Steemit играет важнейшую роль, ведь именно за него выплачивается вознаграждение. Почитать о Стимит можно на странице, причем информация ориентирована на новичков.

Только оригинальный контент: быть полноценным и полезным пользователем

Несмотря на огромную базу знаний, доступную в интернете, многие пользователи сети до сих пор не знают элементарных нюансов. Некоторые считают, что если социальная сеть является анонимной, а тем более децентрализованной, то публиковать можно все подряд. Это не так.

Если вы создали аккаунт или только планируете зарегистрироваться на Steemit, вам необходимо знать, что в современных условиях (и так будет всегда) на любом блоге, сайте или в социальной сети необходимо публиковать уникальный контент. Кстати, о способах регистрации подробно написано на этой странице.

Ошибки новичков

Я замечал как некоторые начинающие пользователи Steemit копировали чужие материалы и размещали в своем блоге. При этом некоторыео ставили ссылку на оригинальный материал, другие — нет. В целом, на Steemit это не играет огромной роли, поскольку даже ссылка на исходный материал при многократном повторении считается нарушением. Поэтому рекомендация номер один - публикация оригинального контента, который может быть представлен:

текстовыми материалами;
видео;
фотографиями;
графикой и т.д.

Необходимо отметить, что использование уникального контента актуально не только для Стимит, но и всего интернета. Даже в том случае, если вы захотите создать свой сайт или блог, непременно необходимо размещать уникальные статьи. На социальной платформе Стимит у пользователей есть такая возможность — создание собственого сайта на блокчейне с помощью сервиса Engrave. Здесь я вкратце описал преимущества и особенности его использования.

Если же придерживаться этих простых рекомендаций, постепенно осваивать Steemit и уделять должное внимание безопасности своих ключей, то можно добиться неплохих результатов. О ключах можно почитать здесь, на этом же блоге.

Опубликовано с помощью share2 Steem.

1.jpg

Стаття на українській мові

Контент основа інтернету і Steemit

Інтернет - це величезний віртуальний простір, що об'єднує собою мільярди користувачів по всій планеті. Він складається з комп'ютерних мереж, об'єднаних конкретним способом протоколювання. При цьому основою інтернету є контент.

Мова йде про фото, відео, текстові та інші матеріали, які щодня бачать сотні мільйонів людей. Steemit не є винятком. Його основою є контент, який щодня публікується зареєстрованими користувачами. При цьому контент для соціальної платформи Steemit грає найважливішу роль, адже саме за нього виплачується винагорода. Почитати про Стім можна на сторінці , причому інформація орієнтована на новачків.

Тільки оригінальний контент: бути повноцінним і корисним користувачем

Незважаючи на величезну базу знань, доступну в інтернеті, багато користувачів мережі до сих пір не знають елементарних нюансів. Деякі вважають, що якщо соціальна мережа є анонімною, а тим більше децентралізованою, то публікувати можна все підряд. Це не так.

Якщо ви створили обліковий запис або тільки плануєте зареєструватися на Steemit, вам необхідно знати, що в сучасних умовах (і так буде завжди) на будь-якому блозі, сайті або в соціальній мережі необхідно публікувати унікальний контент. До речі, про способи реєстрації докладно написано на цій сторінці .

Помилки новачків

Я помічав як деякі починаючі користувачі Steemit копіювали чужі матеріали і розміщували їх в своєму блозі. При цьому іноді ставили посилання на оригінальний матеріал, інші - ні. В цілому, на Steemit це не грає великої ролі, оскільки навіть посилання на вихідний матеріал при багаторазовому повторенні вважається порушенням. Тому рекомендація номер один - публікація оригінального контенту, який може бути представлений:

текстовими матеріалами;
відео;
фотографіями;
графікою і т.д.

Необхідно відзначити, що використання унікального контенту актуально не тільки для Стіму, але і всього інтернету. Навіть в тому випадку, якщо ви захочете створити свій сайт або блог, обов'язково потрібно розміщувати унікальні статті. На соціальній платформі Стіму у користувачів є така можливість - створення сайту на блокчейні за допомогою сервісу Engrave. Тут я коротко описав переваги і особливості його використання.

Якщо ж дотримуватися цих простих рекомендацій, поступово освоювати Steemit і приділяти належну увагу безпеці своїх ключів, то можна досягти непоганих результатів. Про ключі можна почитати тут < / a>, на цьому ж блозі.

#Share2 Steem

Опубліковано за допомогою share2 Steem .


Sponsored ( Powered by dclick )
Introducing DCLICK: An Incentivized Ad platform by Proof of Click. - Steem based AdSense.

Hello, Steemians. Let us introduce you a new Steem B...