Что представляет собой DApps под названием Dlike?

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Размышления о технологиях». Поразительно, что один из самых эффективных блокчейнов под названием Steemit, а также несколько десятков эффективных Dapps, работающих на нём, так мало рекламируется в русскоязычном сегменте интернета. Складывается такое впечатление, будто народу «втюхивают» бесполезные токены, которые никогда не будут востребованы и реализованы. Ценность инновационной модели социальных сетей Steemit заключается в контенте, а именно он является основой всего интернета. Я об этом уже писал в статье о ценности контента. Но речь не об этом. Сегодня же затрону ещё одну Dapps, функционирующую поверх Steemit. Называется сервис - Dlike.

Что такое Dlike? Как пользоваться, зарабатывать?

Зачем человеку социальные сети, сайты, блоги...? Чтобы обмениваться информацией, работать и зарабатывать, геймить и гэмблить, читать книги, смотреть фильмы... Одни создают контент в интернете, другие же являются его потребителями. При этом задачей первый является монетизация. Именно для этого и создан Steemit и Дилайк.

Dlike - достаточно интересный сервис, который по сути позволяет монетизировать чужой контент. Официальный сайт - dlike.io.

Пользоваться сервисом очень просто. Вначале необходимо перейти на сайт и авторизоваться с помощью SteemConnect. Далее нужно кликнуть SHARE и указать понравившуюся ссылку.

3.jpg

В течение суток можно размещать не более 2 ссылок. Предпочтение рекомендуется отдавать публикация на английском языке. Ещё раз отмечу: это рекомендация. Запрещено размещать бесполезные ссылки. Это может стать причиной отрицательного голосования. Нельзя делиться той же ссылкой, которой делится кто-то другой (откуда можно знать о том, что кто-то поделился или не поделился конкретной ссылкой). Если у кого-то есть мнение по поводу последнего пункта, то, будьте добры, разъясните в комментариях.

dlike.jpg

На следующем этапе Dlike подтянет страницу и предложит выбрать варианты наград, рубрику и теги. Все: можно публиковать! Ниже представлен скрин публикации.

dapps dlike.jpg

Разместить материал через сервис Dlike можно в течение 10 секунд. Несмотря на то, что публикация отличается простотой и позволяет сразу же зарабатывать криптовалюту, нужно ответственно подходить к вопросу размещения ссылок. Материалы действительно должны быть полезными и актуальными.

*Сервис напоминает: делиться необходимо сокровищами, обнаруженными в глобальной сети! *

Для информации: Dlike имеет собственный токен. Получить его можно в результате делегирования. При этом пользователю (владельцу аккаунта) будет начисляться 1 токен Dlike за 1 SP в день! О том, как делегировать читайте здесь, прямо на сайте «Размышления о технологиях».

Ledger Nano S - The secure hardware wallet

Стаття на українській мові

Що таке DApps під назвою Dlike?

Привіт, шановні гості сайту «Роздуми про технології». Вражаюче, що один з найефективніших блокчейнов під назвою Steemit, а також кілька десятків ефективних Dapps, що працюють на ньому, так мало рекламуються в російськомовному сегменті інтернету. Складається таке враження, ніби народу «втюхують» непотрібні маркери, які ніколи не будуть затребувані і реалізовані. Цінність інноваційної моделі соціальних мереж Steemit полягає в контенті, а саме він є основою всього інтернету. Я про це вже писав в статті про цінності контенту. Але мова не про це. Сьогодні ж торкнуся ще одніє Dapps, що функціонує поверх Steemit. Називається сервіс - Dlike.

Що таке Dlike? Як користуватися, заробляти?

Навіщо людині соціальні мережі, сайти, блоги ...? Щоб обмінюватися інформацією, працювати і заробляти, геймити і гемблити, читати книги, дивитися фільми ... Одні створюють контент в інтернеті, інші ж є його споживачами. При цьому завданням перших є монетизація. Саме для цього і створений Steemit і Ділайк.

Dlike - досить цікавий сервіс, який по суті дозволяє монетизувати чужий контент. Офіційний сайт - dlike.io.

Користуватися сервісом дуже просто. Спочатку необхідно перейти на сайт і авторизуватися за допомогою SteemConnect. Далі потрібно клікнути SHARE і вказати вподобане посилання.

Протягом доби можна розміщувати не більше 2 посилань. Перевагу рекомендується віддавати публікаціям англійською мовою. Ще раз зазначу: це рекомендація. Заборонено розміщувати даремні посилання. Це може стати причиною негативного голосування. Не можна ділитися тим же посиланням, яким ділиться хтось інший (звідки можна знати про те, що хтось поділився або не поділили конкретним посиланням). Якщо у когось є думка з приводу останнього пункту, то, будьте ласкаві, роз'ясніть в коментарях.

На наступному етапі Dlike підтягне сторінку і запропонує вибрати варіанти нагород, рубрику і теги. Все: можна публікувати!

Розмістити матеріал через сервіс Dlike можна протягом 10 секунд. Незважаючи на те, що публікація відрізняється простотою і дозволяє відразу ж заробляти криптовалюту, потрібно відповідально підходити до питання розміщення посилань. Матеріали дійсно повинні бути корисними та актуальними.

Сервіс нагадує: ділитися необхідно скарбами, знайденими в глобальній мережі!

Для інформації: Dlike має власний токен. Отримати його можна в результаті делегування. При цьому користувачеві (власникові облікового запису) буде нараховуватися 1 токен Dlike за 1 SP в день! Про те, [ як делегувати читайте тут](https: //technology.dblog.org/how-to-delegate-steem-power-3-easy-ways-kak-delegirovat-steem-power-3-prostykh-sposoba-preimushestva- i-nedostatki ), прямо на сайті «Роздуми про технології».


Originally posted on Размышления о технологиях . Steem blog powered by ENGRAVE.


Sponsored ( Powered by dclick )
Introducing DCLICK: An Incentivized Ad platform by Proof of Click. - Steem based AdSense.

Hello, Steemians. Let us introduce you a new Steem B...